Нэр Дугаар Огноо Хавсралт
1 Мал тэжээвэр амьтан, хашаа, худгийн тооллого явуулах тухай. А/147 2019-12-06 Татах
2 Малчдын бүлэг, нөхөрлөлд бэлчээр гэрээгээр ашиглуулах тухай. А/145 2019-11-25 Татах
3 Энгийн хог хаягдлын норматив хэмжээ тогтоох тухай. А/134 2019-10-18 Татах
4 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлын хэсгийг зохион байгуулах тухай. А/133 2019-10-18 Татах
5 Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай. А/130 2019-09-26 Татах
6 Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай. А/126 2019-08-30 Татах
7 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай. А/124 2019-08-27 Татах
8 Бог мал угаалгын ажлыг чанартай зохион байгуулах тухай. А/116 2019-07-30 Татах
9 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай. А/113 2019-07-17 Татах
10 Малын шижилт хөдөлгөөнийг зохицуулах арга хэмжээний тухай. А/111 2019-07-09 Татах
11 Өдөр тутмын бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай. А/109 2019-07-09 Татах
12 Журам батлах тухай. А/79 2019-05-31 Татах
13 Мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийж, хээлтүүлэгч шинээр нөхөн тавих, баталгаажуулах тухай. А/68 2019-05-10 Татах
14 Мал бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай. А/67 2019-05-10 Татах
15 Нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай. А/65 2019-05-10 Татах
16 Хэрлэн гол, нуурын орчны талбайг хариуцуулах тухай. А/64 2019-05-09 Татах
17 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай. А/61 2019-05-06 Татах
18 Тээврийн хэрэгслийн татвар хураалт, техникийн үзлэг явуулах тухай. А/55 2019-05-01 Татах
19 Үхсэн малын сэг зэм устгал, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай. А/49 2019-04-19 Татах
20 Тарилгын ажил зохион байгуулах тухай. А/48 2019-04-12 Татах
© 2019 Bayan-ovoo.mn - Албан ёсны цахим хуудас | Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.