Нэр Дугаар Огноо Хавсралт
1 Баримт бичгийн тооллогын комисс томилох тухай. А/13 2019-03-22 Татах
2 Хөрөнгө зарцуулах тухай. А/12 2019-03-22 Татах
3 Хөрөнгө зарцуулах тухай. А/11 2019-03-18 Татах
4 Хөрөнгө зарцуулах тухай. А/10 2019-02-21 Татах
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. А/09 2019-02-21 Татах
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. А/08 2019-02-21 Татах
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. А/07 2019-02-21 Татах
8 Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай. А/06 2019-02-18 Татах
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. А/05 2019-02-18 Татах
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай. А/04 2019-02-18 Татах
11 Хөрөнгө зарцуулах тухай. А/03 2019-02-18 Татах
12 Хөрөнгө зарцуулах тухай. А/02 2019-01-31 Татах
13 Ажил, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай. А/01 2019-01-03 Татах
© 2019 Bayan-ovoo.mn - Албан ёсны цахим хуудас | Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.